Tag Archives: กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส

กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส

      Comments Off on กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส

กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส เป็นส่วนรัฐการทหารของกองทัพฝรั่งเศสก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1831 มีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากเป็นกองทหารที่ก่อตั้งขึ้นเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวที่สมัครใจรับรัฐการในกองทัพฝรั่งเศส โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายทหารฝรั่งเศส ต่อมาได้เปิดให้พลเมืองฝรั่งเศสสมัคร ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: ฝรั่งเศส) หรือชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Républiquefrançaise) เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหมู่เกาะและดินแดนอื่น ๆ ในทวีปที่แตกต่างกันทวีปฝรั่งเศสขยายจากทะเลเมดิเตอเรเนียนสู่ช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์สู่มหาสมุทรแอตแลนติกฝรั่งเศสเคยเรียกรูปหกเหลี่ยมของทวีป (L’Hexagone) เพราะรูปร่างทางกายภาพของประเทศ ฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกึ่งประธานาธิบดี ตามอุดมการณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเป็นพลเมือง ชายแดนฝรั่งเศสเบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี, โมนาโก, อันดอร์ราและสเปน และเนื่องจากฝรั่งเศสมีสินทรัพย์ในต่างประเทศส่งผลให้มีพรมแดนติดกับบราซิล, ซูรินาเม (ถัดจากเฟรนช์เกียนา) และเซนต์มาร์ตินแห่งเนเธอร์แลนด์ (ถัดจากแซงต์มาร์ติน) ฝรั่งเศสยังเชื่อมต่อกับสหราชอาณาจักรผ่านช่องอุโมงค์ . ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในศตวรรษที่ 18 และ 19 จักรวรรดิฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในอาณาจักรอาณานิคมที่โดดเด่นที่สุดในโลก แพร่กระจายจากแอฟริกาตะวันตกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งที่เห็นได้ชัดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมภาษาและการเมืองของประเทศนั้น: ฝรั่งเศสถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกนอกเหนือจากการเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 82… Read more »